El cotó orgànic es conrea en terres certificades lliures de substàncies tòxiques i tot tipus de plaguicides i insecticides.

L’agricultura ecològica es basa en la rotació de cultius en comptes d’utilitzar fertilitzants artificials. També es té especial cura amb els treballadors que treballen aquests cultius, garantint-ne condicions de treball dignes.

El cultiu de cotó convencional, en contrast amb l’orgànic, utilitza aproximadament un 25% dels insecticides fabricats al món i més del 10% de les pesticides.

Aquests productes no només combaten les plagues de cotó i trenquen l’equilibri de la natura en el sòl, sinó que també disminueixen les poblacions d’insectes beneficiosos.També produeixen danys a les persones que hi entren en contacte .

El sòl és un ecosistema viu ple de diferents organismes que treballen de forma cooperativa i equilibrada, permetent el creixement normal dels conreus. No és un ens mort al que s’ha d’afegir productes químics i tòxics del petroli per tal de maximitzar la producció de commodoties; cal pensar a fons en el poder destructiu d’aquestes tècniques i tenir en compte les conseqüències negatives que quedaran per a les generacions futures.

Per què comprar un producte tèxtil orgànic?

  • Per que ajuda a preservar el medi ambient, oferint un món més saludable a les generacions futures.
  • Per que evita l’exposició de la pell a substàncies tòxiques.
  • Perquè amb l’elecció d’un producte tèxtil orgànic estan donant suport a tècniques d’agricultura que millora en la fertilitat del sòl, protegeixen la superfície de la terra i el mantell freàtic de l’exposició a substàncies tòxiques.
  • Per què ajuda a millorar les condicions de salut i de treball dels productors.
  • Per què el cultiu de cotó convencional, requereix un alt ús de pesticides i fertilitzants (ocupant només el 3% de la terra cultivada, utilitza el 25% dels agroquímics fabricats al món)

A Crea’t pots trobar cotó orgànic de  Mondial. Bio Soft és un fil 100% fet amb cotó orgànic, i ha obtingut el certificat ICEA (Institut per la Certificació Ètica Mediambiental). Aquesta entitat garanteix el control de les matèries primeres i el respecta als drets dels treballadors durant totes les fases del procés productiu, des de l’origen fins al producte acabat.

Busca’l aquí