Què és el cotó orgànic?

El cotó orgànic es conrea en terres certificades lliures de substàncies tòxiques i tot tipus de plaguicides i insecticides. L’agricultura ecològica es basa en la rotació de cultius en comptes d’utilitzar fertilitzants artificials. També es té especial cura amb els treballadors que treballen aquests cultius, garantint-ne condicions de treball dignes. El cultiu de cotó convencional, en contrast amb l’orgànic, utilitza aproximadament un 25% dels insecticides fabricats al món i més del 10% de les pesticides. Aquests productes no només combaten les plagues de cotó i trenquen l’equilibri de la natura en el sòl, sinó que també disminueixen les poblacions...

Llegir més